رئیس‌جمهور از بیمارستان کوثر سمنان بازدید کرد

[ad_1]


رئیس‌جمهور در نخستین برنامه خود در سفر نیم روزه به استان سمنان از مادر همسر خود و سایر بیماران بیمارستان کوثر سمنان عیادت کرد.

[ad_2]

لینک منبع