اختلاف نظربین اعضای دائم شورای امنیت برسر آزمایش های موشکی ایران

[ad_1]


شورای امنیت سازمان ملل متحد درحالی فردا دوشنبه موضوع آزمایشات موشکی ایران را بررسی می کند که اعضا آن درخصوص تاثیرات آن براجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت اختلاف نظر دارند.

[ad_2]

لینک منبع