پیوستن ایران به طرح فریز نفتی پس از تولید ۴ میلیون بشکه در روز

[ad_1]


وزیر نفت گفت: در خصوص طرح فریز نفتی اگر از ایران درخواستی شد، نظر من این است تا زمانی که ما به تولید ۴ میلیون بشکه نفت در روز برسیم کاری به ما نداشته باشید اما پس از آن همکاری خواهیم کرد.

[ad_2]

لینک منبع