روزهای مثبت بورس تا پایان سال ادامه دارد

[ad_1]


یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به صورت سنتی بازار سهام در روزهای پایانی هر سال و نیز معاملات نوروزی روند مثبت و رو به رشدی را سپری می کند که این روزهای مثبت برای امسال نیز پیش بینی می شود.

[ad_2]

لینک منبع