ایرانیان می‌توانند بدون دریافت ویزا به گرجستان سفر کنند

[ad_1]


معاون وزیر امورخارجه گرجستان گفت: دولت گرجستان در اولین گام رژیم لغو روادید برای اتباع ایرانی را به اجرا گذاشت و اکنون ایرانیان می‌توانند بدون دریافت ویزا به گرجستان سفر کنند.

[ad_2]

لینک منبع