شبکه فساد در نظام اداری گسترده است/ سکوت عافیت طلبانه مدیران دولتی

[ad_1]


مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با انتقاد شدید از فساد گسترده در دستگاه های دولتی گفت: مبارزه با فساد هزینه های سنگینی ممکن است متوجه مدیران کند و آن ها حاضر نیستند ریسک مبارزه با فساد را تقبل کرده و هزینه های آن را پرداخت کنند.

[ad_2]

لینک منبع