کفاشیان نیامد؛ رقابت شش نفر برای ریاست ساختمان سئول/ ترکیب نواب رئیس نامزدها

[ad_1]


در روز پرفشار ثبت‌نام انتخابات فدراسیون فوتبال، رئیس فعلی این فدراسیون در انتخابات به عنوان نامزد ریاست ثبت‌نام نکرد.

[ad_2]

لینک منبع