بازخوانی یک سند مهم در خصوص راهبرد نفوذ در ایران

[ad_1]


” نشانه های فراوانی را برای تطبیق هدف گذاری اندیشکده هوور با نتایج ملموس در محیط سیاست داخلی کشور می یابیم. سرمایه گذاری آمریکا و اروپا بر تقویت “میانه رو های غرب گرا” در ایران با حمایت رسمی رسانه ها و مقامات غربی در حال انجام است.”

[ad_2]

لینک منبع