حسین شریعتمداری از بیمارستان مرخص شد

[ad_1]


یکی از روزنامه نگاران روزنامه کیهان خبر از مرخصی مدیرمسئول این روزنامه از بیمارستان داد.

[ad_2]

لینک منبع