شهیدان قدرت و سرمایه اجتماعی بزرگ کشور هستند

[ad_1]


رئیس جمهور گفت: شهیدان قدرت و سرمایه اجتماعی بزرگ کشور هستند.

[ad_2]

لینک منبع