تولید منتظر معجزه در سال ۹۵ نباشد

[ad_1]


عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه نباید تولیدکنندگان درسال ۹۵ توقع معجزه داشته باشند گفت: امروز همچنان بازار در رکود به سر برده و تولیدکنندگان سردرگم هستند.

[ad_2]

لینک منبع