مهمترین محورهای «سند اصلاحی فراگیر و تعدیل کابینه عراق»

[ad_1]


نخست وزیر عراق، ۱۰ بند را برای انتخاب دولت تکنوکرات بر اساس سند اصلاح سیاسی و تعدیل وزارتی انتخاب کرده است، العبادی این سند را برای گروه‌های سیاسی ارسال کرده تا آنها وزیران خود را بر اساس مفاد این سند نامزد کنند.

[ad_2]

لینک منبع