توزیع اسکناس نو از امروز آغاز شد

[ad_1]


طبق روال سالهای گذشته در آستانه عید نوروز بانک مرکزی از امروز در استان تهران از طریق شعب منتخب در نظام بانکی اسکناس نو توزیع خواهد کرد.

[ad_2]

لینک منبع