فعالیت مشترک شرکت‌های ترک و بلژیکی در بخش انرژی ایران

[ad_1]


شرکت‌های انرژی ترکیه و بلژیک در زمینه ساخت نیروگاه گاز طبیعی و پروژه های انرژی های تجدیدپذیر در ایران با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

[ad_2]

لینک منبع