حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران فروردین ۹۵ عملیاتی می‌شود؟

[ad_1]


هیات دولت روحانی که طی ۱۲ ماه اخیر فرصت بررسی مصوبه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن ۱۳ میلیون کارگر را نداشت، آیا در فرصت یک هفته باقی مانده سال ، مصوبه اخیر شورای عالی کار را برای افزایش حق مسکن کارگران به ۴۰ هزار تومان از فروردین ۹۵ تایید می‌کند؟

[ad_2]

لینک منبع