ژاپن تجهیزات پزشکی به ایران صادر می‌کند

[ad_1]


شرکت های ژاپنی با استفاده از برنامه کمک توسعه ای رسمی خود تجهیزات تشخیص پزشکی فرآوایی، آندوسکوپی و دیگر تجهیزات پزشکی به ایران ارسال خواهند کرد.

[ad_2]

لینک منبع