پروژه برقی ۱۸ ماهه ای که از ۸ سال گذشت!

[ad_1]


در حالی که کمتر از ۱۰ روز دیگر به پایان سال ۹۴ باقی است، خبری از تکمیل و بهره برداری از پروژه ۱۰۴ ماهه خط انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت سیاه بیشه به وردآورد نیست.

[ad_2]

لینک منبع