نمایندگان منتخب مجلس دهم برای حل مشکلات اقتصادی اقدام جدی انجام دهند

[ad_1]


دبیرکل حزب سبز گفت: مشکل بزرگ امروز کشور معضلات اقتصادی است و نمایندگان منتخب مجلس دهم باید برای حل مشکلات اقتصادی اقدام جدی انجام دهند.

[ad_2]

لینک منبع