تبعات غفلت در حوزه بازی های رایانه ای غیرمجاز دامنگیر ۲۰ میلیون کاربر ایرانی می شود

[ad_1]


رئیس ستاد مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز،گفت: تبعات غفلت در حوزه بازی های رایانه ای غیرمجاز دامنگیر ۲۰ میلیون کاربر ایرانی می شود.

[ad_2]

لینک منبع