اوباما عربستان را منبع افراط گرایی و سرکوب دانست

[ad_1]


رئیس جمهور آمریکا عربستان سعودی را منبع افراط گرایی و سرکوب و کشوری شکست خورده در جهان مدرن خواند.

[ad_2]

لینک منبع