مرز بین تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا باید شفاف شود

[ad_1]


رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران با اشاره به احتیاط بانک های خارجی در برقراری ارتباط با ایران گفت: باید شفافیت بیشتری در زمینه اعمال تحریم های مالی ثانویه آمریکا به وجود آید تا بانک های غیرآمریکایی بتوانند به صورت آزادانه با ایران همکاری کنند.

[ad_2]

لینک منبع