خرید ۲ ماهواره مخابراتی و سنجشی به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان

[ad_1]


خرید و بهره‌برداری دو ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور در دستور برنامه‌های وزارت ارتباطات با اعتبار ۱۸ هزار میلیارد ریالی قرار گرفت.

[ad_2]

لینک منبع