اطلس راه‌های عشایری کشور منتشر می‌شود

[ad_1]


رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت: ۵۶ هزار کیلومتر در کشور ایل‌راه عشایری داریم که به‌منظور شناخت این راه‌ها، اطلس راه‌های عشایری کشور منتشر می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع