کاهش مخاطبان بازی های رایانه‌ای غیرمجاز از راه آگاه‌کردن خانواده‌ها

[ad_1]


رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز گفت: جمع‌آوری در هیچ حوزه‌ای نمی‌تواند موفق باشد بلکه باید تلاش کنیم تا مخاطب بازی‌‌های غیرمجاز رایانه‌ای کم شود و این اتفاق نمی‌افتد مگر با آگاهی‌دهی به خانواده‌ها.

[ad_2]

لینک منبع