جولان «LEDدارها» در خط ویژه

[ad_1]


پر بی راه نیست اگر بگوییم کشیده شدن ۱۸۵ کیلومتر خط ویژه، برخی ها را به طمع تخت گاز راندن در پرترافیک ترین خیابان های تهران انداخته و طعم سبقت گرفتن از مردم را در کامشان شیرین کرده؛ از خانم قهرمان محیط زیست تا آقای ورزشکار گوش شکسته شورای شهر…

[ad_2]

لینک منبع