آموزه‌های قرآنی تغییر در محصولات کشاورزی را عملی شیطانی می‌داند

[ad_1]


سیدعلی حسینی رئیس پژوهشکده اسلامی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی گفت: محصولات تراریخته کشاورزی نوعی تغییر در خلقت خداست و بنا بر آیات قرآن عملی شیطانی است.

[ad_2]

لینک منبع