نهاوندیان: برنامه‌های موشکی ایران ماهیت دفاعی دارد

[ad_1]


رئیس دفتر جمهوری اسلامی در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی برنامه موشکی کشورمان را دنبال کننده اهداف دفاعی توصیف کرد.

[ad_2]

لینک منبع