رسیدگی به لایحه دو دوازدهم بودجه در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس

[ad_1]


عضو هیئت رئیسه مجلس در لایحه دو دوازدهم بودجه در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس بررسی و تصویب خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع