تروریست خواندن حزب الله ترس از قدرت گرفتن نیروهای شیعه در کشورهای اسلامی است

[ad_1]


معاونت امور استان های مرکز دانشجویی حقوق بشر (موسسه صلح زیبا) گفت: تروریست خواندن حزب الله ترس از قدرت گرفتن نیروهای شیعه در کشورهای اسلامی است.

[ad_2]

لینک منبع