سناریوی افزایش یکسان نرخ برق روی میز دولت/احتمال افزایش ۱۲ تا ۲۰ درصدی تعرفه برق

[ad_1]


اگرچه هنوز در خصوص میزان افزایش بهای مصرفی برق در سال ۹۵ تصمیم گیری نشده اما از مجموع سناریوهای یکسان و پلکانی افزایش نرخ برق، سناریوی افزایش یکسان تعرفه های برق برای تمامی پله های مصرفی با اقبال بیشتری از سوی دولتی ها روبه رو بوده است.

[ad_2]

لینک منبع