برخی فکر کردند با کلید خوردن برجام مشکلات حل می‌شود/خدا هم چنین قولی به اولیاء درجه یک نداده

[ad_1]


وزیر دادگستری گفت: برخی‌ها فکر می‌کنند همین که کلید برجام بخورد همه سر کار می‌روند و مشکلات کشور برطرف می‌شود در حالیکه اینچنین نیست و خداوند حتی به اولیاء درجه اول خود چنین وعده و وعیدی نداده است.

[ad_2]

لینک منبع