مأموریت روحانی به سازمان مدیریت و وزارت ورزش برای حمایت از ورزش همگانی/ارائه گزارش منتظم دستگاه‌ها به رئیس‌جمهور

[ad_1]


رئیس‌جمهور به وزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای حمایت ورزش همگانی مأموریت داد.

[ad_2]

لینک منبع