اعضای جدید کارگروه تاریخ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی منصوب شدند

[ad_1]


اعضای جدید کارگروه تاریخ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شدند.

[ad_2]

لینک منبع