خصلتی که هرگز به مومن صدق نمی‌کند

ee9bc87b420b756ad4171d9571626ba4_L

اگر جوراب کسی بوی بد بدهد ، سعی می کنیم از او فاصله بگیریم . پیش او نمی نشینیم .
رسول خدا (ص) فرمودند : از بوی بدی که فرد دروغگو ایجاد می کند فرشته به مسافت طولانی از او فاصله می گیرد .

آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می شوند ؟ به عبارت دیگر می دانی فرودگاه شیطان کجاست ؟ طبق فرمایش قرآن کریم فرودگاه شیطان قلب دروغگوست .

از امام صادق علیه السلام پرسیدم : مردی معتقد به ولایت است ولی در سخن دروغ می گوید ، او در چه جایگاهی است ؟ فرمودند : در نزدیک ترین جایگاه به کفر است ولی کافر نیست .

انگیزه ی متداول برای دروغگویی این است که شخص خطایی می کند اما شجاعت ندارد و حاضر نیست به خطای خود اعتراف کند در مقام توجیه بر می آید و دروغ می گوید .

آیت الله بهلول می فرمودند : من در تمام عمر یک عمل را ترک کردم و هرگز انجام نداده ام و یک عمل را هرگز ترک نکرده ام و تحت هر شرایطی به جا آورده ام .

از این دو کار برکات زیادی دیده ام و آن دو را به تمام شما سفارش می کنم : کاری که ترک کرده ام دروغ است ، آن که ترک نکرده ام نماز شب است .

متاسفانه بسیاری از مردم دچار این اشتباه می شوند ، نفاق و دورویی و مکر و خدعه را یک امتیاز برای خود می شمارند و به آن نام زرنگی می دهند . صداقت و صراحت و یک رویی را از کم شعوری می شمارند ، گمان می کنند که با دروغ و نفاق بهتر می توان با عوامل حیات هماهنگی کرد و پیش رفت ، غافل از اینکه طبع عالم بر درستی و صداقت است . آن کس که با خدا مکر کند خداوند فوق همه ی مکر کنندگان است .

–  فرشته ای انبر آهنی داغ به دهانش می کرد و به این طرف و آن طرف می کشاند .

–  قصه چیست ؟

–  او در دین دروغگو بوده است و بی توبه از دنیا رفته است . در عالم قبر و قیامت این گونه عذاب می شود . این را حضرت رسول روایت فرمودند .

آیا ممکن است مومن بخیل باشد ؟ آری

آیا می شود ترسو باشد ؟ آری

دروغگو چطور ؟ آیا ممکن است مومنی دروغگو باشد ؟

امام صادق در پاسخ فرمودند مومن دروغگو وخائن نیست ، مومن بر هر خصلت و خویی سرشته می شود مگر خیانت و دروغ .

قرآن کریم برخی از انواع خطرناک دروغ را با تاکید خاص مطرح کرده است که از جمله ی آنها قسم دروغ ، شهادت دروغ و شایعه پراکنی است .

قسم دروغ بی حیایی است و شایسته ی غضب . قرآن کریم می فرماید قسم دروغ موجب هلاکت می شود .

ممکن است در پرهیز از دروغ خیلی کوشا باشیم ولی از شنیدن حدیث زیر جا می خوریم .

پیامبر اکرم فرمودند : برای دروغگویی تو را همین بس که هر چه می شنوی باز گو کنی .

این حدیث شریف به پدیده ی شایعه پراکنی اشاره دارد که در جامعه ی ما نیز رایج است .

دروغ کوچک :

رسول خدا مقداری شیر را نوشید و باقی را به عایشه داد . عایشه خجالت کشید و نگرفت . من گفتم دست رسول خدا را رد مکن . عایشه ظرف را گرفت و قدری نوشید . حضرت فرمود ظرف شیر را به همراهانت بده تا بنوشند . زنان همراه گفتند ما میل نداریم .

پیامبر فرمودند : بین گرسنگی و دروغ جمع نکنید . ای رسول خدا اگر ما چیزی را میل داشته باشیم و بگوییم میل نداریم ، آیا دروغ است ؟

دروغ ، دروغ نوشته می شود ، حتی دروغ کوچک هم دروغ کوچک نوشته می شود .

فردی که سرما خورده طعم غذا ها را به درستی نمی چشد تا وقتی که بیماری به صورت کامل از بدنش خارج شود .

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود : هیچ ینده ای طعم ایمان را نمی چشد مگر دروغ را ترک کند چه دروغ شوخی و چه دروغ جدی .

در باب جواز دروغ مطالب زیادی بیان شده که به فرمایشی از امام صادق در این باب اکتفا می کنیم :

دروغ ، ناپسند است مگر در دو جا : دور کردن شر ستمگران و آشتی دادن یا اصلاح اختلاف میان مردم .

می خواستند از زندگی بیست و چهار ساعته ی امام فیلم برداری کنند ، از سفره ی غذایشان هم .

امام فرمود : گاهی در سفره ی ما پلو ، گوشت و خورشت هم هست که شما نادیده می گیرید و فقط یک سفره ساده نشان می دهید این سفره چینی دروغ است .