وام ۱۶۰ میلیونی مسکن سنگ بزرگ برای نزدن است/مسکن مهر بهتر بود

[ad_1]


عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که وام ۱۶۰ میلیونی مسکن هم خوب است و هم مانند سنگ بزرگ علامت نزدن، و طرح مسکن مهر بهتر از این بود.

[ad_2]

لینک منبع