آیا امروز با کاهش تکیه بر نفت و افزایش مالیات امکان اجرای اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟

[ad_1]


سخنگوی دولت گفت: دولت علیرغم کاهش قیمت نفت، تلاش کرد یارانه مردم را پرداخت کرده و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

[ad_2]

لینک منبع