کتاب «فلسفه تعلیم و تربیت مشاء» چاپ و منتشر شد

da76fb63fef40245e2e506d287b24c18_L

کتاب«فلسفه تعلیم و تربیت مشاء» اثری از گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است که چاپ و منتشر شد.

این کتاب مشتمل بر ۵ فصل است که فصل اول آن اختصاص به مبانی معرفت شناختی مشاء، فصل دوم به مبانی مابعدالطبیعی مشاء و فصل سوم به مبانی انسان شناختی مشاء اختصاص یافته؛

فصل چهارم درباره مبانی اخلاق شناختی مشاء و همچنین فصل آخربه مبانی سیاسی اجتماعی مشاء پرداخته است.

در خلاصه این کتاب آمده: فلسفه تعلیم و تربیت رایج که نقش رهبری و مهندسی دیگر رشته های علوم تربیتی را برعهده دارد، در دامن فرهنگ و تمدن غربی زاییده و بالیده، در نتیجه در بنیان ها و ویژگی هایش غربی است. فرهنگ و تمدن اسلامی اگر بخواهد هویت ممتاز خود را حفظ کرده و به بالندگی خود ادامه دهد، گریزی از تولید فلسفه تعلیم وتربیت و علوم تربیتی خاص خود ندارد. نخستین گام در این مسیر، آن است که فلسفه های شکوفا شده در دامن فرهنگ و تمدن اسلامی و سازگار شده با اقتضائات آن، با رویکرد تعلیم و تربیتی بازخوانی شود.

کتاب حاضر که جلد اول از مجموعه دو مجلدی فلسفه تعلیم و تربیت مشاء و حاصل بیش از سه سال پژوهش است، گام نخست در تدوین فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی- ایرانی است که با بازخوانی فلسفه مشاء با رویکرد تربیتی و استخراج دلالت‌های آن، مبانی تعلیم و تربیت مشاء را تدوین و ارائه کرده است.

علاقه مندان به مطالعه کتاب «فلسفه تعلیم و تربیت مشاء» می توانند در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران، به غرفه انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه واقع در بخش ناشران دانشگاهی، سالن۱۶، راهرو ۱، غرفه شماره۳۴۱ مراجعه و کتاب فوق را خریداری نمایند.