کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تلاش خواهد کرد

[ad_1]


به گفته رئیس کنگره آمریکا نمایندگان آمریکایی به تلاش‌های خود برای اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران تا زمانی ادامه خواهند داد که ایران به رفتار خشن و تحریک آمیز علیه آمریکا و متحدان ما پایان دهد.

[ad_2]

لینک منبع