عربستان بزرگترین ناقض حقوق‌بشر/ چراغ سبز آمریکا بر حفظ تاج و تخت آل سعود

[ad_1]


شرکت کنندگان در همایش نابسامانی حقوق بشر در عربستان سعودی که در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو برگزار شد، حکومت سعودی را از بزرگ‌ترین نقض کنندگان حقوق بشر شمردند و بازنگری در سیاست های عربستان را در خصوص حقوق مدنی خواستار شدند.

[ad_2]

لینک منبع