دستمزد ۹۵ کارگران ۱۴ درصد افزایش یافت

[ad_1]


دستمزد کارگران در سال ۹۵، ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان برای تمام سطوح شد که افزایش ۹۹ هزار و ۷۳۹ تومانی نسبت به مزد سال ۹۴ را ثبت کرد.

[ad_2]

لینک منبع