عربستان و متحدانش برای تکمیل بی‌شرمی‌های خود چه حرفی را ناگفته گذاشته‌اند؟

[ad_1]


نگاهی به مواضع عربستان و متحدان عرب آن در شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر آشکار کردن روابط خود با اسرائیل این سوال را مطرح می‌کند که آنان با بی‌شرمی تمام دیگر چه کاری را انجام نداده و چه حرفی را ناگفته باقی گذاشته اند؟

[ad_2]

لینک منبع