توجه به اشتغال و تسهیل ازدواج جوانان جزء اولویت های مجلس دهم قرار گیرد

[ad_1]


نماینده مردم تهران در مجلس توجه به اشتغال و تسهیل ازدواج جوانان را جزء اولویت‌های مجلس دهم دانست و گفت: بیکار شدن افراد شاغل رو به رشد است و بسیاری از صنایع کلان و خرد روبه از بین رفتن است.

[ad_2]

لینک منبع