گزینه نظامی برای خاورمیانه وجود ندارد

[ad_1]


استاد روابط بین‌الملل «کالج واسر» نیویورک معتقد است که باوجود سدی مانند کنگره، گزینه نظامی برای مداخله در خاورمیانه وجود ندارد.

[ad_2]

لینک منبع