شاکله اصلی طرح آمایش آموزش عالی به تصویب رسید/تقدیر رئیس‌جمهور از دست‌اندرکاران انتخابات ۷اسفند

[ad_1]


رئیس‌جمهور با تبریک حضور پرشکوه مردم و برگزاری با نشاط، سالم و آرام انتخابات هفتم اسفند، گفت: مشارکت پرشمار و آگاهانه مردم، اقتدار و سرمایه اجتماعی کشور را به رخ جهانیان کشید.

[ad_2]

لینک منبع