عدم اعلام برائت برخی آقایان از جریان غیردینی فتنه‌گران در حافظه تاریخ می‌ماند

[ad_1]


رئیس دیوان عدالت اداری گفت: مقام معظم رهبری تاکید کردند که آقایان بیایند و اعلام برائت کنند، ولی چنین نکردند. این موضوع که اینها حاضر نشدند تا از این جریان غیردینی تبری بجویند، در حافظه تاریخ می‌ماند.

[ad_2]

لینک منبع