زخمی شدن ۵ صهیونیست در یک عملیات استشهادی در "یافا"

[ad_1]


در پی یک عملیات استشهادی در شمال سرزمینهای اشغالی پنج شهرک نشین زخمی شدند.

[ad_2]

لینک منبع