پرتاب موشک‌های شهاب و قدر از کویر قم

[ad_1]


موشک‌های میان‌برد شهاب ۱ و ۲ و موشک‌های دوربرد و نقطه‌زن قدر Fو H سپاه از منطقه عمومی کویر قم شلیک و به اهداف موردنظر اصابت کردند.

[ad_2]

لینک منبع