فضایلی: هیچ کتاب سفارشی منتشر نکردم/ بی‌انصافی است زحمات مدیران قبل را نبینیم

[ad_1]


مهدی فضایلی در جلسه تودیع خود اذعان داشت در دوره مدیریتش هیچ کتاب سفارشی منتشر نکرده است.

[ad_2]

لینک منبع