تودیع و معارفه پرحاشیه مدیران سروش

[ad_1]


تودیع مهدی فضایلی و معارفه مراد عنادی با حواشی متعددی همراه شد. عنادی در میانه جلسه، سالن را ترک کرد و در تقدیر از فضایلی حضور نداشت.

[ad_2]

لینک منبع