جهانگیری: امروز فساد مانند خوره‌ای به جان کشور افتاده است

[ad_1]


معاون اول رئیس‌جمهور گفت: متاسفانه امروز فساد مانند خوره‌ای به جان کشور افتاده و وسعتی که تخلفات در بخش‌های مختلف پیدا کرده به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی نیست.

[ad_2]

لینک منبع